Ajankohtaista

Uuden tietosuojalainsäädännön mukaisesti LKY sitoutuu suojaamaan jäseniensä tiedot ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudatettavia periaatteita. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta. Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen ja opetkseen liittyvien mahdollisten kyselyiden lähettämiseen jäsenille. Jäsenillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä itse yhdistysavaimen jäsensivujen kautta tai pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään (yhdistyksen sihteeri). Jäsenrekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka jäsen on antanut rekisteröitäväksi.

Yhdistyksen jäsenille on lähetetty asiasta tiedote ja ohjeet tarkistaa antamansa jäsentietonsa haluamalleen ja samalla lainsäädännön vaatimalle tasolle. Pakollisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja kotipaikkakunta.

Yhdistys ei koskaan myy tai luovuta jäsentensä tietoja ulkopuolisille, ja tietojen käyttöoikeus on vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, jotka niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitsevat.