Lääkärikouluttajan erityispätevyyden hakuohjeet 17.10.2010 alkaen
 

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja myöntää erityispätevyyden Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) erityispätevyystoimikunnan esityksestä.

 • Kun hakija harkitsee hakeutumista pätevyysohjelmaan, Hakija itse valitsee netissä olevasta listasta mentorinsa tai pyytää nimiä muista mentoreista erityispätevyystoimikunnan sihteeriltä. Sen jälkeen hän on yhteydessä mentoriin. Yhdeydenpidon tavasta päättävät hakija ja mentori yhdessä. LL-mentorit   HLL mentorit
 • Lääkärikouluttajan erityispätevyysohjelmaan haetaan täyttämällä lomakkeet ”Ilmoittautuminen erityispätevyysohjelmaan” ja ”Lääkärikouluttajan opetusportfolio”, josta täytetään pohjakoulutus ja siihen mennessä suoritetut käytännön palvelut ja teoreettiset koulutukset. Lomakkeet saa ladattua Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen verkkosivuilta. Tässä yhteydessä hakija tekee mentorin kanssa suunnitelman puuttuvista palveluista ja koulutuksista. Ilmoittautumislomake lähetetään postitse hakijan ja mentorin allekirjoituksin varustettuna lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Opetusportfolio lähetetään vain sähköisesti LKY:n erityispätevyystoimikunnalle (sihteeri Noora Skants, sähköpostiosoite lky.erityispatevyys@gmail.com.
 • Uusille erityispätevyyden suorittajille suositellaan Taitoni.fi käyttöä portfoliotyöskentelyssä (koskee vain lääkärihakijoita). Suositus tullut 4.11.2014. Tarkemmat ohjeet lomakkeiden sivustolla.
 • Kun hakija on tehnyt pätevöitymiseen vaaditut käytännön palvelut ja teoreettiset kurssimuotoiset koulutukset, täyttää hän loput osiot opetusportfoliosta mentorin ohjauksessa. Erityispätevyyden arviointi tapahtuu ainoastaan opetusportfolion avulla, erillistä kuulustelua ei järjestetä. Portfolion tulee mahtua rajalliseen kirjoitustilaan (5 sivua). Toimikunta ei käsittele sähköisen portfolion lisäksi muita asiapapereita. Portfoliotekstin kirjoittamisessa ja muokkaamisessa suosittelemme hakijalle tutun tekstinkäsittelyohjelman käyttöä siten, että hakija kirjoittaa ja muokkaa tekstiä ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja siirtää valmiin tekstin sähköiseen portfolioon. Tämän jälkeen on syytä tarkistaa, että siirretty teksti on mahtunut annettuun, rajalliseen tilaan. Valmis portfolio lähetetään sähköisesti erityispätevyystoimikunnan sihteerille.
 • Hakijan tulee maksaa 60 €:n suuruinen portfolion tarkastusmaksu LKY:n tilille Nordea FI44 1745 3000 0633 80 (viitenumero 3573) ennen portfolion tarkastusta. Toimikunta ryhtyy tarkastamaan portfoliota vasta maksusuorituksen tultua perille.
 • Erityispätevyystoimikunnan nimeämät kaksi tarkastajaa tarkastavat portfolion ja vaatimusten täyttyessä esittävät sen hyväksymistä muulle toimikunnalle. Hakemuksia tarkastetaan ja käsitellään periodeittain, ei jatkuvalla periaatteella. Toimikunta jakaa kaikki edellisen kokouksen jälkeen tulleet uudet hakemukset ja käsittelee ne kokonaisuudessaan seuraavassa kokouksessa. Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Suomen Lääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. Tieto lähetetään sähköpostitse myös hakijalle. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Lääkäriliiton jäsenyyttä.
 • Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisäselvityksiä. Jos portfolio ei täytä erityispätevyyden vaatimuksia, toimikunta pyytää lisäselvityksiä. Tarkemmat tiedot erityispätevyysohjelman vaatimuksista ja portfolion täyttöhjeista.
 • Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Suomen Lääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. Erityispätevyystoimikunta lähettää  sähköpostitse tiedon hyväksymisestä myös hakijalle. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä.

 • Suomen Lääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60e maksun ja lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä.
  (Näihin liittyvät mahdolliset tiedustelut Ulla Anttila, Suomen Lääkäriliitto, PL 49, 00501 Helsinki, ulla.anttila@laakariliitto.fi

Käytä seuraavia nimikkeitä englannin tai ruotsinkielisissä yhteyksissä:

 

Lääkärikouluttajan erityispätevyys
englanti: Special Competence in medical education

ruotsi: Specialkompetens inom medicinsk utbildning