Hammaslääkärikouluttajan hakuohjeet

Hakuprosessi lyhyesti :


Kun hakija harkitsee hakeutumista pätevyysohjelmaan, hän valitsee listasta mentorinsa tai pyytää listaa mentoreista erityispätevyystoimikunnan sihteeriltä. Sen jälkeen on yhteydessä mentoriin. Yhdeydenpidon tavasta päättävät hakija ja mentori yhdessä. Mentorilista

- mentorin kanssa hakija täyttää ilmoittautumislomakkeen pätevöitymisohjelmaan ja portfoliosta ne osuudet, jotka mahdollisesti on jo tehty siihen mennessä (esim. käytännön palveluita tai teoreettista koulutusta). 
- ilmoittautumislomake ja portfolio lähetetään sihteerille, josta alkaa pätevöitymisohjelma.
- Hakija ja mentori ovat yhteydessä ainakin kerran vuodessa sopimallaan tavalla(henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai videoneuvotteluna)
- vaadittujen suoritusten jälkeen hakija täyttää mentorin tarkastamana loput portfoliosta, johon tulee loppuun mentorin allekirjoitus. 

Jo tehdyt käytännön palvelut ja teoreettinen kurssimuotoinen koulutus hyväksytään viimeisten 10 vuoden ajalta.

Huom!  Oman erikoisalan kokoukset/kongressit eivät kelpaa kaksipäiväiseksi kongressiksi, vaan niiden pitää olla pedagogisia, koulutukseen liittyviä kongresseja.

 

Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyden hakuohje

Ajantasaiset erityispätevyystiedot löytyvät Hammaslääkäriliiton kotisivuilta.

 

Hammaslääkäriliiton hallitus myöntää erityispätevyyden Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) erityispätevyystoimikunnan esityksestä. Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyttä haetaan täyttämällä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen verkkosivuilta ladattava hammaslääkärikouluttajan portfolio ja lähettämällä se sähköisesti LKY:n erityispätevyystoimikunnalle (sihteeri Noora Skants, sähköpostiosoite lky.erityispatevyys@gmail.comPortfolion tulee mahtua rajalliseen kirjoitustilaan (5 sivua). Toimikunta ei käsittele sähköisen portfolion lisäksi muita asiapapereita. Portfoliotekstin kirjoittamisessa ja muokkaamisessa suosittelemme hakijalle tutun tekstinkäsittelyohjelman käyttöä siten, että hakija kirjoittaa ja muokkaa tekstiä ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja siirtää valmiin tekstin sähköiseen portfolioon. Tämän jälkeen on syytä tarkistaa, että siirretty teksti on mahtunut annettuun, rajalliseen tilaan. Erityispätevyyden arviointi tapahtuu ainoastaan opetusportfolion avulla, erillistä kuulustelua ei järjestetä.

  • Hakijan tulee maksaa 60 €:n suuruinen portfolion tarkastusmaksu LKY:n tilille Nordea FI44 1745 3000 0633 80 (viitenumero 3573) ennen tarkastusta. Toimikunta ryhtyy tarkastamaan portfoliota vasta maksusuorituksen tultua perille.

  • Erityispätevyystoimikunnan nimeämät tarkastajat tarkastavat portfolion ja hyväksyvät sen vaatimusten täyttyessä. Erityispätevyyden arviointi tapahtuu ainoastaan opetusportfolion avulla, erillistä kuulustelua ei järjestetä. Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Hammaslääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. Tieto lähetetään sähköpostitse myös hakijalle. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.

  • Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisäselvityksiä. Jos portfolio ei täytä vaatimuksia pohjakoulutuksen, opetus- ja ohjauskokemuksen tai teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen osalta, toimikunta voi pyytää lisäselvityksiä hakemuksen muita osioita tarkastamatta. Jos erityispätevyystoimikunta toteaa, että hakijan koulutusta tai kokemusta on syytä täydentää, hakija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän esittää millä tavoin hän voi saavuttaa riittävät tiedot ja taidot. 

    • Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Hammaslääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. Erityispätevyystoimikunta lähettää sähköpostitse tiedon hyväksymisestä myös hakijalle. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.

    • Hammaslääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60 euron maksun ja lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä. Saatuaan erityispätevyystoimikunnalta erityispätevyyden myöntämistä puoltavan päätöksen tulee hakijan suorittaa maksu Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, viitteeksi "Hammaslääkärikouluttajan ep".