Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus ajalle 1.4.2005-16.3.2006

Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen moniksi vuosiksi katkennut toiminta käynnistettiin 31.5.2005 pidetyssä vuosikokouksessa, jossa valittiin hallitus: puheenjohtaja Kati Hakkarainen, varapuheenjohtaja Timo Kuusi, sihteeri Pirkko Heasman sekä hallituksen muut jäsenet: Seppo Heinonen, Eeva-Liisa Hietala, Doris Holmberg-Marttila, Asko Karjalainen, Pekka Kääpä, Marjukka Mäkelä, Matti Pietikäinen, Hannu Rajaniemi, Peter Sweins, Raija Tuononen, Juha Pekka Turunen, Paula Vainiomäki, Heli Vinkka-Puhakka.

Hallituksen toiminta

Hallitus on pitänyt toimikaudella kuusi kokousta, joista kaksi on ollut puhelinkokouksia. Hallitus on hankkinut yhdistykselle jäseniä kertomalla yhdistyksen uudelleen alkaneesta toiminnasta ja levittämällä yhdistyksestä kertovaa sähköposti-ilmoitusta vaikutuspiirissään. Ilmoitus yhdistykseen liittymisestä on julkaistu Suomen Lääkärilehden numerossa       . Hallitus on lähettänyt vuoden 2005 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin nimissä yhdistyksen toiminnan uudelleen alkamisesta kertovan kirjeen kaikille yhdistyksen vanhoille jäsenille Lääkäriliiton hallussa olleen jäsenluettelon mukaan. Yhdistyksessä on 40 jäsentä (vuoden 2005 lukema). Edellinen vuosikokous oli asettanut tavoitteeksi 40 jäsenen liittymisen vuoden 2005 aikana.

Vuoden 2005 vuosikokouksen keskustelun pohjalta hallitus on tarkastellut yhdistyksen sääntöjä (liite 1) ja todennut niissä uusimistarvetta. Hallitus päätti kuunnella vuosikokouksessa jäsenten kannanottoja säännöistä ennen uusimiseen ryhtymistä.

Hallitus on toiminut vähäisin voimavaroin yhdistyksen jäsenhankinnan ollessa vasta käynnistymässä. Yhdistyksen toiminnan käynnistäneet tahot olivat ilmaisseet kiinnostusta ennen kaikkea Lääkäriliiton erityispätevyyden perustamisesta eri tahoilla lääkärikoulutuksessa mukana oleville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Hallitus päätti keskittyä valmistelemaan ehdotusta erityispätevyydeksi vuosikokouksessa käsiteltäväksi. Erityispätevyysehdotuksen valmistelua varten hallitus perusti keskuudestaan toimikunnan, joka on toiminut  Juha-Pekka Turusen johdolla. Muina jäseninä ovat Kati Hakkarainen, Timo Kuusi, Raija Tuononen ja Heli Vinkka-Puhakka. Toimikunta on valmistellut ehdotusta lääkärikouluttajan / hammaslääkärikouluttajan erityispätevyydeksi (liite 2). Ehdotuksia on edelleen kehitetty hallituksen kokouksissa.

Hallitus on keskustellut yhteistyöstä ja työnjaosta Duodecimin ja Lääkäriliiton koulutusvaliokunnan kanssa. Vuosikokoukselle tullaan ehdottamaan liittymistä Duodecim seuraan erikoislääkäriyhdistysten tapaan. Tällä tavoin saataisiin mahdollisuus mm. yhdistyksen verkkosivujen perustamiseen ja ylläpitämiseen.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhteistyötaho on Association for Medical Education (AMEE), johon liittymisestä on keskusteltu. Hallitus pyytää liittymisvaltuuksia vuosikokoukselta.