Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus ajalle 28.3.2007-24.2.2008

Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 28.3.2007 pidetyssä vuosikokouksessa hallituksen: puheenjohtaja Kati Hakkarainen, varapuheenjohtaja Timo Kuusi, sihteeri Carita Suominen sekä hallituksen muut jäsenet: Pirkko Salokekkilä, Seppo Heinonen, Eeva Pyörälä, Doris Holmberg-Marttila, Pekka Kääpä, Matti Pietikäinen, Pöyhönen Minna, Annikki Savolainen, Raija Tuononen, Juha-Pekka Turunen, Peter Sweins, Paula Vainiomäki ja Heli Vinkka-Puhakka.

Hallitus on pitänyt toimikaudella viisi kokousta, joista kaksi on ollut puhelinkokouksia. Jäseniä on yhteensä 69 jäsentä.

Lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys

Hallituksen toiminta vuoden 2007 vuosikokouksen jälkeisellä toimikaudella on keskittynyt Lääkärikouluttajan erityispätevyyttä koskevan ehdotuksen työstämiseen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnan pyytämien lausuntojen perusteella. Hallitus lähetti viimeistellyn ehdotuksen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnalle 12.9.2007. Lääkäriliiton hallitus hyväksyi lokakuussa 2007 Lääkärikouluttajan erityispätevyyden.

Hallitus on tiedottanut erityispätevyydestä Lääkärilehdessä helmikuussa 2008 ilmestyneessä artikkelissa. Yhdistyksen hallituksen valmistama posteri Lääkärikouluttajan erityispätevyys on ollut Valtakunnallisilla Yleislääkäripäivillä posterinäyttelyssä marraskuussa 2007 ja Valtakunnallisten lääkäripäivien posterinäyttelyssä tammikuussa 2008.

Hallitus on ryhtynyt valmistelemaan Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyysehdotusta Suomen hammaslääkäriliiton koulutusvaliokunnan käsiteltäväksi.

Hallitus on valmistellut samanaikaisesti erityispätevyysehdotuksen kanssa erityispätevyyden arvioinnissa käytettävää potfoliota, joka on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla. Erityispätevyyden hakija esittää portfoliossa pohjakoulutuksensa, käytännön palvelunsa ja teoreettisen koulutuksensa. Hän kertoo myös, millaiseen oppimiskäsitykseen hän perustaa toimintansa, selostaa saamaansa palautetta ja pohdiskelee sen merkitystä omaan opetus- tai koulutustoimintaansa.

Yhdistyksen verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivut on avattu vuoden 2007 aikana Duodecimin ylläpitämässä Terveysportissa. Erityispätevyyden portfolio on ladattavissa näiltä verkkosivuilta.

Yhdistyksen säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on helmikuussa 2008 vahvistanut yhdistyksen vuoden 2007 vuosikokouksessa hyväksymät uudet säännöt pienin teknisin muutoksin.

Association for Medical Education in Europe – AMEE - jäsenyys

Lääketieteen koulutuksen yhdistys on toimikaudella 2007 liittynyt Association for Medical Education in Europe (AMEE) järjestön jäseneksi. Yhdistykset liittyvät yleensä AMEEhen corporate member-jäseninä, mutta AMEE suostui puheenjohtajan pyynnöstä siihen, että LKY voi poikkeuksellisesti liittyä institutional member jäseneksi, koska yhdistys on pieni ja varat ovat toistaiseksi rajalliset. Mikäli yhdistyksen taloustilanne paranee, kannattaa tulevaisuudessa harkita jäsenyysstatuksen korottamista normaaliksi yhdistysjäsenyydeksi. LKY sai jäsenyyden myötä kolme ääntä AMEEn vuosikokouksessa, yhden ilmaisen kappaleen tulevaisuudessa julkaistavista AMEE ja BEME oppaista ja 10 % alennuksen lisäkappaleista. Mikäli yhdistys haluaisi esitellä toimintaansa AMEEn konferenssissa, se saisi alennuksen maksusta. Kaikki yhdistyksen jäsenet saavat oikeuden Medical Teacher lehden verkkosivujen käyttöön ja voivat rekisteröityä alennetulla osallistumismaksulla AMEEN konferenssiin.

Vuoden 2007 vuosikokous valtuutti puheenjohtajan ottamaan selvää, voitaisiinko AMEEn vuosittainen konferenssi järjestää lähivuosina Suomessa. Tähän tarjoutui tilaisuus AMEEn pääsihteerin professori Ronald Hardenin ja hallinnollisen sihteerin Pat Lilleyn vieraillessa Tampereella huhtikuussa 2007 Tampereen yliopiston ja Duodecimin vieraina. AMEEn kokousjärjestelyjä koskeva epävirallinen neuvottelu käytiin Tampere talossa, missä LKY:ta edusti puheenjohtajan lisäksi professori Irma Virjo. Tampere talon konferenssijärjestelyistä vastaavat henkilöt esittelivät taloa ja konferenssien järjestämisen puitteita Tampereella ja yleensä Suomessa. Prof. Harden ja Ms. Lilley kertoivat olevansa vakuuttuneita suomalaisten järjestäjien kyvyistä vastata suuren kokouksen järjestelyistä. AMEEn vuoden 2007 kokous pidettiin Trondheimissa Norjassa. Sen lisäksi kolmen – viiden vuoden sisällä ilmeisesti kaksi kokousta järjestetään Pohjoismaissa, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Tästä syystä ei valitettavasti ole todennäköistä, että AMEEn kokousta järjestettäisiin lähivuosina Suomessa.

Muu toiminta

Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat lähettäneet jäsenille kaksi tiedotetta yhdistyksen toiminnasta.

Uudenmaan yritysveroviranomainen on antanut yhdistykselle arvonlisäverovapauden yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Päätös perustuu siihen, että yhdistys järjestää koulutuksia ja keskittyy toiminnassaan erityispätevyyksien myöntämiseen.