Toimintakertomus 2008

LÄÄKETIETEEN KOULUTUKSEN YHDISTYS

Toimintakertomus ajalle 25.2.2008 – 31.12.2008
(Edellinen toimintakertomus kattaa ajan 28.3.2007 - 24.2.2008 eli yhdistyksen edelliseen vuosikokoukseen asti.)

Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 25.2.2008 pidetyssä vuosikokouksessa hallituksen: pj Pekka Kääpä ,varapj Heli Vinkka-Puhakka, sihteeri Jaana Franck, varainhoitaja Minna Pöyhönen ja muut hallituksen jäsenet Kati Hakkarainen, Eeva Pyörälä, Doris Holmberg-Marttila, Juha-Pekka Turunen, Peter Sweins ja Heikki Hervonen.

Hallitus on pitänyt toimikaudella kolme kokousta, joista yksi oli videovälitteinen. 
Jäseniä oli vuoden 2008 lopussa 79.

Lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys

Lääkärikouluttajan erityispätevyys hyväksyttiin Lääkäriliiton hallituksessa 16.10.2007 ja erityispätevyystoimikunta käsitteli vuoden 2008 loppuun mennessä  40 erityispätevyyshakemusta. Lääkärikouluttajan erityispätevyyttä esitettiin 32 kollegalle. Suomen Hammaslääkäriliiton hallitus hyväksyi lääkärikouluttajan erityispätevyyden kokouksessaan 17.10.2008. Erityispätevyyden anomista varten laadittua opetusportfoliokaavaketta on tuon päätöksen jälkeen muokattu paremmin sekä lääkäreiden että hammaslääkäreiden hakutietojen täyttämiseen sopivaksi.
Hallitus on päättänyt lääkärikouluttajan erityispätevyyden ruotsinkieliseksi nimeksi ’speciell kompetens inom medicinsk utbildning’ ja englanninkieliseksi nimeksi ’special competency in medical education’.
Hammaslääkärilehdessä on ollut artikkeli hammaslääkärikouluttajan erityispätevyydestä.

Yhdistyksen verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivut on päivitetty säännöllisesti. Erityispätevyyden portfolio on ladattavissa näiltä verkkosivuilta.

Association for Medical Education in Europe – AMEE - jäsenyys

Yhdistys on vuonna 2008 jatkanut AMEE:n institutional member-jäsenyyttä.
Yhdistyksen hallituksen jäsen Kati Hakkarainen valittiin elokuussa 2008 AMEE:n executive committeen jäseneksi. Jäsenkausi on yleensä kolme vuotta, mutta koska Kati Hakkarainen valittiin kesken kauden eronneen jäsenen tilalle, on hänen kautensa 3+4 v (2008-2015).  
Yhdistys on hakenut AMEE:n kongressia Tampereelle joko vuonna 2011 tai 2012.  Seuraava asiasta päättävä AMEE:n executive committeen kokous pidetään helmi-maaliskuussa 2009.
AMEE:sta on tullut yhdistykselle koulutukseen liittyvää materiaalia. Hallitus on päättänyt, että sihteeri säilyttää niitä. Internetsivuille on päätetty laittaa tieto, että yhdistyksellä on tällaista materiaalia.

Koulutustoiminta

Yhdistys on yhteistyössä Duodecimin koulutusvaliokunnan kanssa ollut suunnittelemassa kesäkoulua; suunnitelmissa on opetus- tai koulutusaihetta käsittelevä paripäiväinen, kesäkuun puoliväliin sijoittuva, internaattityyppisesti toteutettava koulutus. Tavoitteena on saada aikaan vuosittainen tapahtuma. Myös Rohto on mukana kesäkoulu-hankkeessa. 
Hallitus on päättänyt, että vuosikokouksen yhteydessä järjestetään koulutusaiheeseen liittyvä luento.
Hallitus on asettanut tavoitteeksi koulutuskalenterin kokoaminen yhdistyksen nettisivuille. Ongelmana tässä on, että erityispätevyyteen hyväksyttäviä koulutuksia ei ole haluttu yhdistyksen taholta määritellä, ja jos yhdistyksen sivuilla on lueteltu koulutuksia, lukija voi ymmärtää, että ko. koulutukset ovat erityispätevyysvaatimuksiin liittyviä. Koulutuskalenterin kehittäminen on jatkunut toimikaudella.

Yhdistyksen logo

Hallitus on järjestänyt yhdistyksen logon suunnittelemiseksi avoimen suunnittelukilpailun jäsenkirjeen kautta sekä tarjonnut logon suunnittelua graafisen alan opiskelijoille. Voittaneen ehdotuksen suunnittelijalle hallitus on päättänyt antaa 500 euron palkinnon. Logossa pitäisi näkyä lääkäriys ja hammaslääkäriys sekä opetus/koulutus ja siitä voisi olla erilaisia versioita, joihin on liitetty yhdistyksen nimi eri kielillä, tai lyhenne.

Muu toiminta

Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat lähettäneet jäsenille kaksi tiedotetta yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen aiempi pankkitili oli vanhanaikainen, joten se tullaan lopettamaan. Uusi tili on avattu Nordean Helsingin keskustan yrityskonttoriin.

Yhdistyksen verotus on vuoden 2009 alusta siirtynyt Savo-Karjalan yrityisverotoimiston hoidettavaksi. Veroviranomainen on antanut yhdistykselle arvonlisäverovapauden vuodelle 2008 yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Päätös perustuu siihen, että yhdistys järjestää koulutuksia ja keskittyy toiminnassaan erityispätevyyksien myöntämiseen.