Toimintakertomus 2009

Lääketieteen koulutuksen yhdistys

Toimintakertomus ajalle 01.01.2009 – 31.12.2009

Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 19.03.2009 pidetyssä vuosikokouksessa hallituksen: pj Pekka Kääpä, varapj Jorma Virtanen, sihteeri Jaana Franck, varainhoitaja Minna Pöyhönen ja muut hallituksen jäsenet Kati Hakkarainen, Eeva Pyörälä, Juhani Jääskeläinen, Juha Pekka Turunen, Peter Sweins ja Leila Niemi-Murola.

Hallitus on pitänyt toimikaudella neljä kokousta, joista yksi oli puhelinkokous. 
Jäseniä oli vuoden 2009 lopussa 90.

Lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys

Erityispätevyystoimikunta on toiminut aktiivisesti. Lääkärikouluttajan erityispätevyyksiä on vuonna 2009 myönnetty 26 kpl ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyksiä 4. Hakemuskäsittelyn eri vaiheissa olevia hakemuksia on 31.
Erityispätevyystoimikunta on yhdessä hallituksen kanssa suunnitellut erityispätevyyden siirtymäajan jälkeisiä käytäntöjä.

Erityispätevyystoimikunta on tehnyt oman toimintakertomuksen vuodelta 2009.

Yhdistyksen verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivuja on päivitetty säännöllisesti. Sivujen yhteydessä olevat intra-sivut on otettu käyttöön. Intra-sivujen käyttötunnukset on jaettu hallituksen jäsenille ja erityispätevyystoimikunnan jäsenille.

AMEE ja ADEE

Yhdistys on vuonna 2009 jatkanut Association for Medical Education in Europen (AMEE) institutional member-jäsenyyttä.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Kati Hakkarainen on jatkanut toimintaansa AMEE:n executive committeen jäsenenä. Hänen tehtäväalueensa AMEE:ssa on lääketieteen opetuksen kansainvälisen verkkopankin kehittäminen. Vuoden 2009 aikanaAMEE:n sivuille on avattu ’Med Ed World’, mihin kerätään opetukseen liittyvää tietoa, asiantuntijapankki, verkkokursseja, keskustelufoorumi.

AMEE Guide –sarjaan on pyydetty maakohtaista esittelyä Suomen lääketieteen koulutuksesta. Hallitus suositti tällaisen esittelyn tekemistä ja lisäksi erityispätevyyden esittelyä, mielellään omama juttunaan. Sovittiin, että Pekka Kääpä ja Kati Hakkarainen tekevät esittelyt yhteistyössä. Ennen julkaistavaksi lähettämistä koulutuksen esittely hyväksytetään kaikissa tiedekunnissa. Tämä asia on keskeneräinen, Kati Hakkarainen hoitaa asiaa.

AMEEn vuoden 2009 kongressi järjestettiin Malagassa, läsnä oli useita yhdistyksen jäseniä.
Association for Dental Education in Europe (ADEE) järjesti vuosittaisen kongressinsa 26.-28. elokuuta 2009 Helsingissä. Yhhdistyksen varapuheenjohtaja Jorma Virtanen kuului Helsingin kongressin järjestelytoimikuntaa. Kongressin aiheena oli täydennyskoulutus.

Koulutustoiminta

Duodecimin ja LKY:n yhteistyössä suunnittelema kesäkoulu pidettin ensimmäisen kerran  Puumalassa 15.-16.06.2009. Osanottajia oli n. 25. Duodecim-lehdessä 17/09 julkaistiin artikkeli ''Tarpeesta tulokseen'' - lääkärikouluttajan kesäkoulu.

Ensi kesänä on tulossa Kesäkoulu II, jonka suunnittelutyöryhmässä ovat LKY:n puolelta Pekka Kääpä ja Peter Sweins, lisäksi Leila Niemi-Murola ja Juha Pekka Turunen edustavat sekä yhdistystä että Duodecimin koulutusvaliokuntaa. Suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana toimii Pekka Kääpä. Kesäkoulun työnimenä on ’Vaikuta ja vaikutu’. 
Hallitus on päättänyt, että vuosikokouksen yhteydessä pyritään järjestämään uuden kunniajäsenen pitämä koulutusaiheinen alustus. Vuoden 2009 vuosikokouksen yhteydessä alustuksen piti prof. Mikko Salaspuro ja vuoden 2010 vuosikokoukseen alustusta on tulossa pitämään prof. Amos Pasternack.

Yhdistys järjesti yhteistyössä NLY:n kanssa Lääkäripäiville 2010 session lääkärikouluttajille ja –ohjaajille suunnatun ’Mestari jo syntyessään’.

Yhdistys järjesti  yhteistyössä TUTKE:n ja TY:n yleislääketieteen oppiaineen kanssa 22.-23.10.2009 Turussa  arviointia (assesment) koskevan koulutuksen, jossa yhtenä pääalustajana oli Roger Price Iso-Britanniasta. Kongressiin osallistui noin 100 henkeä. Esityksistä koottiin abstraktikirja. 

Yhdistyksen logo

Hallitus on valinnut yhdistyksen jäsenen Heikki Hervosen suunniteleman logoehdotuksen yhdistyksen logoksi. Hän on luovuttanut kaikki käyttöoikeudet yhdistykselle. Logoa on tarkoitus kehittää niin, että sitä voidaan käyttää eri muodoissa ja myös mustavalkoisena.

Muu toiminta

Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat lähettäneet jäsenille kaksi tiedotetta yhdistyksen toiminnasta.
Yhdistyksen vanha pankkitili Nordeassa on lopetettu.