Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus ajalle 1.1.2010 - 31.12.2010.

Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 11.03.2010 pidetyssä vuosikokouksessa hallituksen: pj Pekka Kääpä ,varapj Jorma Virtanen, sihteeri Jaana Franck, varainhoitaja Minna Pöyhönen ja muut hallituksen jäsenet Kati Hakkarainen, Eeva Pyörälä, Juhani Jääskeläinen, Juha Pekka Turunen, Peter Sweins ja Leila Niemi-Murola.

Hallitus on pitänyt toimikaudella neljä kokousta, joista kaksi järjestettiin videoneuvotteluyhteyden kautta. Vuoden 2010 aikana yhdistyksen jäseneksi liittyi seitsemän henkilöä. Jäsenyydestä erosi kaksi henkilöä. Jäseniä oli vuoden 2010 lopussa 91. Vuosikokous päätti kutsua yhdistyksen uudeksi kunniajäseneksi prof. Kauko Kouvalaisen. Ennestään yhdistyksellä on kaksi kunniajäsentä.

Lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys

Erityispätevyystoimikunta on toiminut aktiivisesti. Se on pitänyt kolme kokousta, joista yksi järjestettiin videoneuvotteluyhteyden kautta.

Vuoden 2010 aikana lääkärikouluttajan erityispätevyyttä on hakenut 126 lääkäriä ja 20 hammaslääkäriä. Lääkärikouluttajan erityispätevyyksiä on esitetty hyväksyttäväksi 48 kpl ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyksiä 14 kpl. Näistä osa on siirtynyt Lääkäriliiton käsittelyssä vuoden 2011 puolelle. Keskeneräisiä tai täydennettäviä hakemuksia on 6 (lääkärikouluttaja) / 1 (hammaslääkärikouluttaja) ja käsittelyssä 57 / 4 hakemusta. Käsittelylistalta on poistettu keskeyttämisen, hakemuksen poisvetämisen tai täydentämättä jättämisen vuoksi 6 / 1 hakemusta. Kolmelle henkilölle on myönnetty sekä lääkärikouluttajan että hammaslääkärikouluttajna erityispätevyys.
Lääkärikouluttajan erityispätevyyden siirtymäaika päättyi 16.10.2010. Sen jälkeen erityispätevyysohjelmaan on ilmoittautunut 10 henkilöä.

Siirtymäajan jälkeiseen erityispätevyysohjelmaan tarvittavien mentorien keräämiseksi lähetettiin erityispätevyyden hankkineille henkilöille kysely halukkuudesta ryhtyä mentoreiksi uusille pätevöityjille. 35 / 3 henkilöä ilmoittautui. Erityispätevyystoimikunta on valmistellut mentoreille oppaan loppuvuonna 2010. Turun Lääketiedepäivien yhteydessä järjestettiin infotilaisuus kiinnostuneille mentoreille.

Yhdistyksen verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivuja on päivitetty säännöllisesti. Koulutus-linkkeihin on tehty linkit AMEEn ja ADEEn sivuille. Sivujen yhteydessä on intra-sivut hallituksen ja erityispätevyystoimikunnan käyttöön.

AMEE ja ADEE

Yhdistys on vuonna 2010 jatkanut Association for Medical Education in Europen (AMEE) institutional member-jäsenyyttä.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Kati Hakkarainen on jatkanut toimintaansa AMEE:n executive boardin jäsenenä.
Hallitus on päättänyt liittyä AMEEn verkkokoulutusfoorumin MedEdWorldin jäseneksi. Premium-jäsenyyteen kuuluu yhdistyksen jäsenille ilmainen MedEdWorldin käyttöoikeus.  

AMEEn vuoden 2010 kongressi järjestettiin Glasgow’ssa, läsnä oli useita yhdistyksen jäseniä.
Association for Dental Education in Europe (ADEE) järjesti vuosittaisen kongressinsa Amsterdamissa.

Koulutustoiminta

Duodecimin ja LKY:n yhteistyössä suunnittelema toinen kesäkoulu pidettiin Hämeenlinnan lähellä Katisten kartanossa. Aiheena oli ’Vaikuta ja vaikutu’. Osanottajia oli 52.

Yhdistys on ollut mukana vuoden 2011 kesäkoulun suunnittelussa, hallituksen nimeämänä LKY:n edustajana suunnittelutyöryhmässä on toiminut Kati Hakkarainen.

Hallitus on jo aiemmin päättänyt, että vuosikokouksen yhteydessä pyritään järjestämään koulutusaiheinen alustus, jonka pitää mahdollinen uusi kunniajäsen. Vuoden 2010 vuosikokoukseen alustuksen piti prof. Amos Pasternack ja vuoden 2011 vuosikokoukseen on kutsuttu alustajaksi prof. Kauko Kouvalainen.

Yhdistys järjesti Helsingin Lääkäripäiville 2010 yhdessä LKY:n kanssa ’Mestari jo syntyessään’-session, joka sai Lääkäripäivien kunniamaininnan.

Yhdistys on järjestellyt yhteistyössä NLY:n ja SYLY:n kanssa Lääkäripäiville 2011 sessiota  ’Oppimista tukemassa; Mitkä työkalut käyttöön?’ Session jälkeen on varattu mahdollisuus ep-hakijoiden ja heidän tutoriensa tapaamiseen.