Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen tarkoitus on edistää lääkärien ja hammaslääkärien perus-,  jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä siihen kohdistuvaan tutkimus-, opetus- ja tiedotustoimintaan liittyvää yhteistyötä. 

LKY:n erityispätevyystoimikunta on lääkäri- tai hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyden Lääkäri- ja Hammaslääkäriliiton valtuuttama vastuutaho.