Lääketieteen koulutuksen yhdistys (LKY)

Association for Medical Education 

in Finland (AMEF)

Syksyn muita iltaluennon ajankohtia ja aiheita ovat:

- Ti 14.11. klo 18.00 Seksuaalilääketieteen osaaminen ja koulutus Suomessa, Sanna-Mari Manninen

HUOMIO!

Pyydämme jäseniä, joiden sähköpostiosoite vaihtuu hyvinvointialueiden aloittaessa, ilmoittamaan uudet yhteystietonsa yhdistyksen sihteerille!

olli-pekka.lappalainen@helsinki.fi

LKY:n erityispätevyystoimikunta on lääkäri- tai hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyden Lääkäri- ja Hammaslääkäriliiton valtuuttama vastuutaho.