Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen tarkoitus on edistää lääkärien ja hammaslääkärien perus-,  jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä siihen kohdistuvaan tutkimus-, opetus- ja tiedotustoimintaan liittyvää yhteistyötä. 

LKY:n erityspätevyystoimikunta on lääkäri- tai hammaslääkärikouluttajan erityspätevyyden Lääkäri ja Hammaslääkäriliiton valtuuttama vastuutaho.