Toimikunnan kokouspäivät

Toimikunnan syksyn 2024 kokoukset ovat 2.9. ja 11.11.

  • Toimikunta kokoontuu jaksoittain ja päättää erityispätevyyden myöntämisestä.
  • Ehtiäkseen toimikunnan arvioitavaksi on valmis ohjeiden mukaan täytetty ja mentorin allekirjoituksellaan hyväksymä valmis portfolio toimitettava toimikunnan sihteerille vähintään 4 viikkoa ennen kokousta, jotta sen tarkastajat ehtivät arvioida sen ennen kokousta.

Lopullista erityispätevyyttä hakiessa ( = valmis portfolio ja suoritukset) hakijan tulee maksaa 60 €:n suuruinen portfolion tarkastusmaksu LKY:n tilille Nordea FI44 1745 3000 0633 80 (viitenumero 3573) ennen portfolion tarkastusta. Toimikunta ryhtyy tarkastamaan portfoliota vasta maksusuorituksen tultua perille. 

Erityispätevyystoimikunta välittää portfolion hyväksyttyään tiedon Lääkäri- tai Hammaslääkäriliitolle, joka myöntää erityispätevyyden ja perii samalla erillisen todistusmaksun (v. 2023 60 euroa). 

Erityispätevyys voidaan myöntää portfolion perusteella, mikäli edellytykset katsotaan täytetyiksi. Erillistä kuulustelua ei järjestetä. Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisäselvityksiä.

  • Jos erityispätevyystoimikunta toteaa, että hakijan koulutusta tai kokemusta on syytä täydentää, hakija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän esittää millä tavoin hän voi saavuttaa riittävät tiedot ja taidot.