Lääkäri- tai hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys 

englanti: Special Competence in medical education
ruotsi: Specialkompetens inom medicinsk utbildning

TIEDOTE 1.6.2020: vuonna 2020 erityspätevyyttä suorittaville hyväksytään poikkeuksellisesti Lääketieteen alan koulutukseksi etänä suoritettu AMEE:n virtuaalikokous. 

Lääkäriliitto tai hammaslääkäriliitto myöntävät lääkäri- tai hammaslääkärikouluttajan erityspätevyyden LKY:n erityspätevyystoimikunnnan esityksestä. 

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.