Ajankohtaista jäsenille

APURAHA HAETTAVANA:

 

Lääketieteen koulutuksen yhdistys ry. julistaa haettavaksi jäsenilleen enintään 2000 € apurahan seuraaviin tarkoituksiin:

·   Lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutuksen tutkimus

·   Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksen kongresseihin tai koulutuksiin osallistuminen

·   Hankkeisiin, jotka liittyvät lääkäreiden tai hammaslääkäreiden perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen


Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen hallitus voi myöntää enintään 2000 € apurahan, ja se voidaan jakaa yhtenä tai 2-4 erillisenä apurahana eri hakijoille hallituksen harkinnanvaraisen päätöksen mukaisesti.


Apurahakohteet esitetään käytettäväksi vuonna 2023 tai 2024 tapahtuvan koulutuksen, tutkimuksen tai toiminnan kuluihin. Apurahoja ei myönnetä taannehtivasti, eli apuraha tulee käyttää toiminnan kohteeseen apurahan hakuajan päättymisen jälkeen.


Apurahan hakuaika päättyy: 31.12.2022 klo 23.59. Apuraha haetaan linkistä löytyvällä lomakkeella.

https://forms.office.com/r/MpbtZGMBbS 


Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

·   Haettava apurahamäärä

·   Mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan

·   Mihin kuluihin apuraha käytetään

·   Onko hakija saanut tai onko hän hakemassa muualta apurahaa samaan tarkoitukseen

·   Hakijan tähänastinen, apurahan tarkoitukseen liittyvä toiminta

·   Tutkimuksesta tutkimussuunnitelma ja hankkeesta hankesuunnitelma

·   Suunnitelma koulutuksen/tutkimuksen/hankkeen hyödyntämisestä tulevaisuudessa.


Apurahan saaja(t) julkistetaan Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen tiedekonferenssin AMEF 2023 yhteydessä Helsingissä torstaina 20.4.2023.


Lisätietoja: puheenjohtaja Kirsimarja Metsävainio (kirsimarja.metsavainio@kuh.fi)

Tiedotteet ja mahdolliset kyselyt yhdistyksen toimintaan ja lääketieteen alan koulutukseen liittyen lähetetään näiden nettisivujen lisäksi jäsenistölle jäsenrekisteriin kirjattujen sähköpostien kautta. Huolehdithan, että tietosi ovat ajantasalla - ota tarvittaessa yhteys yhdistyksen sihteeriin!