Hakuprosessi

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton.

 1. Erityispätevyysohjelmaan haluava valitsee itselleen mentorin mentorilistasta:
  • Mentorilistoissa nimensä julkaisuluvan antaneet.
  • Muiden mentoreiden nimet sihteeriltä
   • lky.erityispatevyys@gmail.com
 2. Mentorin kanssa hakija täyttää ilmoittautumis-lomakkeen ja portfoliosta ne osuudet, jotka mahdollisesti on jo tehty siihen mennessä (esim. käytännön palveluita tai teoreettista koulutusta).
 3. Ilmoittautumislomake ja portfolio lähetetään sähköisesti sihteerille - tästä alkaa pätevöitymisohjelma!
 4. Hakija ja mentori ovat yhteydessä ainakin kerran vuodessa sopimallaan tavalla (kasvotusten, puhelimitse, sähköpostilla tai videoneuvotteluna)
 5. Vaadittujen suoritusten jälkeen hakija täyttää mentorin tarkastamana loput portfoliosta, jonka mentori allekirjoituksellaan varmistaa. Tämä lähetetään sihteerille lky.erityispätevyys@gmail.com vähintään 4 vkoa ennen seuraavaa toimikunnan kokousta.
 6. Erityispätevyyden arviointi tapahtuu ainoastaan opetusportfolion avulla, erillistä kuulustelua ei järjestetä.
 7. Lopullista erityspätevyyttä hakiessa ( = valmis portfolio ja suoritukset) hakijan tulee maksaa 60 €:n suuruinen portfolion tarkastusmaksu LKY:n tilille Nordea FI44 1745 3000 0633 80 (viitenumero 3573) ennen portfolion tarkastusta. Toimikunta ryhtyy tarkastamaan portfoliota vasta maksusuorituksen tultua perille.
 8. Lue myös viralliset hakuohjeet ja säännöt (linkit Lääkärikouluttajan tai Hammaslääkärikouluttajan erityspätevyysvaatimukset alla)
  • lisätietoa mm. teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen vaatimuksista, suositeltavasta kirjallisuudesta, koulutuspaikoista, arviointiperusteista.

Jos on epäselvyyttä, kannattaa kysyä omalta mentorilta!

Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisäselvityksiä.

Jos portfolio ei täytä erityispätevyyden vaatimuksia, toimikunta pyytää lisäselvityksiä.

Hyväksyttyään valmiin portofolion erityispätevyystoimikunta esittää Suomen Lääkäriliittoon tai Hammaslääkäriliittoon erityispätevyyden myöntämistä. 

Tieto lähetetään sähköpostitse myös hakijalle.