Hakuprosessi

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.

 1. Valitse mentori mentorilistalta.
 2. Täytä ilmoittautumislomake sekä kirjaa portfolioon jo suoritetut osuudet. Lähetä ne sähköisesti sihteerille (lky.erityispatevyys@gmail.com). Tästä alkaa pätevöitymisohjelma!
 3. Pidä yhteyttä mentoriisi vähintään vuosittain. 
 4. Täytä loput portfoliosta pätevöitymisen edetessä ja hyväksytä se mentorillasi. Portfoliossa mentorin hyväksynnän tulee sisältää mentorin allekirjoituksen, tai vaihtoehtoisesti hakijan on toimitettava mentorilta sähköposti, jossa hyväksyntä ilmenee.
 5. Portfolio lähetetään sihteerille vähintään 4 vkoa ennen seuraavaa toimikunnan kokousta.
 6. Erityispätevyyden arviointi tapahtuu ainoastaan opetusportfolion avulla (ei kuulustelua)
 7. Maksa 60 €:n portfolion tarkastusmaksu LKY:n tilille Nordea FI44 1745 3000 0633 80 (viitenumero 3573) ennen portfolion tarkastusta. Toimikunta ryhtyy tarkastamaan portfoliota vasta maksusuorituksen tultua perille. (Lääkäri- tai Hammaslääkäriliitto perii myöhemmin vielä erityispätevyyden hyväksymisen jälkeen todistusmaksun). 
 8. Portfolioiden tarkastusajat ovat noin 2-6 viikkoa. Jos hakemuksia tulee kerralla paljon, käsittelyajat voivat viivästyä (tarkastustoiminta tehdään vapaaehtoispohjalta). 
 9. Erityispätevyystoimikunnan sähköpostiosoitteeseen (lky.erityispatevyys@gmail.com) tehtyihin tiedusteluihin vastataan yleensä muutamassa arkipäivässä, mutta viimeistään viikon kuluessa.
 10. Mikäli portfolio ei täytä erityispätevyyden vaatimuksia, toimikunta pyytää tarkennuksia tai lisäselvityksiä.
 11. Lue myös viralliset hakuohjeet ja säännöt (linkit alla)

Jos on epäselvyyttä, kannattaa kysyä omalta mentorilta!

Hyväksyttyään valmiin portofolion erityispätevyystoimikunta esittää Suomen Lääkäriliittoon tai Hammaslääkäriliittoon erityispätevyyden myöntämistä. 

Tieto lähetetään sähköpostitse myös hakijalle.

Erityispätevyystoimikunta tekee työtään vapaaehtoisperiaatteella oman päätyönsä ohella, ja mikäli hakemuksia tulee käsittelyyn kerralla paljon, voi se pidentää käsittelyaikoja.