Yleisimmin kysyttyä - FAQ

YLEISIMMIN KYSYTTYÄ

  • Huom!  Oman erikoisalan kliiniset kokoukset / kongressit eivät kelpaa kaksipäiväiseksi kongressiksi, vaan niiden pitää olla pedagogisia, koulutukseen liittyviä kongresseja
  • Jo tehdyt käytännön palvelut ja teoreettinen kurssimuotoinen koulutus hyväksytään viimeisten 10 vuoden ajalta. Vanhempia tietoja ei kannattaa sisällyttää portfolioon!
  • Tutkimukseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen liittyviä ohjaustehtäviä ei hyväksytä tähän erityispätevyyteen (esim. väitöskirjojen ohjaus), ellei tutkimus koske koulutuksen tai opetuksen tutkimista.

Jos on epäselvyyttä, kannattaa herkästi kysyä omalta mentorilta ja tarvittaessa myös lky.erityispatevyys@gmail.com!