Koulutustilaisuuden järjestäjälle

SEURAAVAT ASIAT ON TÄRKEÄ HUOMIOIDA:

  1. Erityispätevyyskoulutukseen soveltuvan koulutustilaisuuden sisällön tulee olla pedagogiikkaa käsittelevä, esimerkiksi koulutuksen suunnitteluun, opettamiseen, oppimiseen tai arviointiin liittyvä. 
  2. Koulutustilaisuuden keston tulee käydä selkeästi ilmi ohjelmasta. Yksipäiväisen koulutustapahtuman tulee sisältää vähintään 6 h koulutusta (tauot ja vapaa sosiaalinen ohjelma poislukien). 
  3. Kaksipäiväiseksi koulutukseksi hyväksytään vain tilaisuudet, joissa koulutuksen kokonaiskesto kahdelle päivälle on 9-12 h (esim. 6 h ensimmäisenä päivänä + 3-6 h seuraavana päivänä), tauot ja vapaa sosiaalinen ohjelma poislukien.
  4. Ohjelman varmistuttua, se tulee toimittaa hyvissä ajoin (3 kk ennen koulutustilaisuutta) Erityispätevyystoimikunnan arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi osoitteeseen: lky.erityispatevyys@gmail.com 
  5. Erityispätevyystoimikunta käsittelee koulutustilaisuuden sisällön ja tekee päätöksen sen hyväksymisestä aina hakemuksen toimittamista seuraavassa virallisessa kokouksessaan. Tieto seuraavasta kokouksesta löytyy päivitettynä yhdistyksen kotisivuilta.
  6. Päätös koulutuksen hyväksymisestä yksi- tai kaksipäiväiseksi toimitetaan kokouksen jälkeen hakemuksen lähettäneen henkilön tai tahon sähköpostiin viimeistään seuraavana arkipäivänä.