Tietoa meistä

Lääketieteen Koulutuksen yhdistys ry. (LKY) perustettiin 1978 ja aktivoitiin uudelleen 2005 tarkoituksenaan lääkärien ja hammaslääkärien perus-,  jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä siihen kohdistuvan tutkimus-, opetus- ja tiedotustoiminnan sekä alan koulutusyksiköiden keskinäiseen koulutukseen liittyvän yhteistyön edistäminen.

Yhdistyksen merkittävin työ on lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyysohjelmien rakentaminen ja sittemmin niiden ylläpitäminen. Pätevyyden myöntävät Lääkäriliitto tai Hammaslääkäriliitto -  yhdistyksen erityispätevyystoimikunta vastaa tästä tärkeästä tehtävästä! 

Lisäksi yhdistys järjestää vuosittain Lääkärikouluttajien kesäkoulun yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kanssa. 


Joka toinen vuosi järjestetään myös AMEF -seminaari tarkoituksenaan verkottaa opetuksen kehittäjiä ja tutkijoita sekä jakaa tutkittua tietoa opetuksesta, oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä. Seminaari saa nimensä yhdistyksen englanninkielisestä nimestä Association for Medical Education in Finland - AMEF. 

LKY (AMEF) on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja 

AMEE:n (International Association for Health Professions Education) jäsenyhdistys.