Vuosikokous

LKY:n vuosikokous järjestetään aina kevättalvella ja on avoin koko jäsenistölle!

Vuoden 2020 VUOSIKOKOUS  järjestetään koronapandemian vuoksi etäyhteydellä (Microsoft Teams) MAANANTAINA 25.5. klo 18:15 

(ole läsnä jo 18:00)

Tähän julkaistaan 2-4 viikkoa ennen vuosikokouspäivää vuosikokouskutsu, esityslista ja muut vuosikokoukseen liittyvät dokumentit jäsenistön nähtäväksi. Vuosikokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenistölle myös sähköpostilla. 

Vanhempien vuosien vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat ym yhdistyksen dokuemntit jäsenistölle pyydettäessä yhdistyksen hallitukselta. 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 25.5.2020