Hae jäseneksi

 Jäseneksi hyväksytään hammaslääketieteen ja lääketieteen koulutuksessa toimivia henkilöitä.

Yhdistyksen vuosimaksun suuruus on 20 € (vuonna 2022). Se oikeuttaa osallistumaan LKY:n iltaluentosarjaan kerran kuukaudessa, säännöllisesti järjestettävään AMEF-tutkimusseminaariin sekä yhteisöjäsenalennukseen AMEE:n kongressien osallistumismaksusta. 

Uuden tietosuojalainsäädännön 5/2018 mukaisesti LKY sitoutuu suojaamaan jäseniensä tiedot noudattaen Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta. Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen ja opetkseen liittyvien mahdollisten kyselyiden lähettämiseen jäsenille. 

Jäsenillä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja yhdistysavaimen jäsensivujen kautta tai ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään (yhdistyksen sihteeri). Jäsenrekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka jäsen on antanut rekisteröitäväksi; pakollisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja kotipaikkakunta.

Yhdistyksen jäsenille on 2018 lähetetty asiasta tiedote ja ohjeet tarkistaa antamansa jäsentietonsa haluamalleen ja samalla lainsäädännön vaatimalle tasolle

Yhdistys ei myy tai luovuta jäsentensä tietoja ulkopuolisille, ja tietojen käyttöoikeus on vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, jotka niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitsevat.

5/2019 LKY:n hallitus