Hae jäseneksi

 Jäseneksi hyväksytään hammaslääketieteen ja lääketieteen koulutuksessa toimivia henkilöitä.

Yhdistyksen vuosimaksun suuruus on 20 € (vuonna 2024). Se oikeuttaa osallistumaan LKY:n iltaluentosarjaan kerran kuukaudessa, joka toinen vuosi järjestettävään AMEF-tiedekonferenssiin sekä yhteisöjäsenalennukseen AMEE:n kongressien osallistumismaksusta. Vuoden 2024 aikana liittyneiltä jäseniltä jäsenmksu peritään vasta vuoden 2025 osalta!

Uuden tietosuojalainsäädännön 5/2018 mukaisesti LKY sitoutuu suojaamaan jäseniensä tiedot noudattaen Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta. Kerättäviä henkilötietoja käytetään vain yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen ja opetukseen liittyvien mahdollisten kyselyiden lähettämiseen jäsenille. 

Jäsenillä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja yhdistysavaimen jäsensivujen kautta tai ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään (yhdistyksen sihteeri). Jäsenrekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka jäsen on antanut rekisteröitäväksi; pakollisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja kotipaikkakunta.

Yhdistyksen jäsenille on 2022 lähetetty tiedote ja ohjeet tarkistaa antamansa jäsentietonsa haluamalleen ja samalla lainsäädännön vaatimalle tasolle - huomioiden mahdolliset muutokset sähköpostiosoitteissa hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen liittyen

Yhdistys ei myy tai luovuta jäsentensä tietoja ulkopuolisille, ja tietojen käyttöoikeus on vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, jotka niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitsevat.

05/2023 LKY:n hallitus