Teoreettisten tuntien laskentataulukko


Lääkärikouluttajien vaatimukset

Pedagogista koulutusta 80 tuntia ja valinnaista koulutusta 35 tuntia.

  • Hyväksytään lääketieteellisten tiedekuntien antama tai hyväksymä yliopistojen tai lääketieteellisten tiedekuntien pedagoginen koulutus, lääketieteellisen pedagogiikan ja ohjaajakoulutuksen (PTL) kursseja
  • Muista suomalaisista tai kansainvälisistä koulutuksista erityispätevyystoimikunta vahvistaa hyväksyttävät koulutukset
  • Näiden lisäksi on osallistuttava vähintään kaksipäiväiseen suomalaiseen tai kansainväliseen lääketieteen koulutusta käsittelevään kongressiin tai seminaariin

Hammaslääkärikouluttajien vaatimukset