Hammaslääkäri-kouluttajan erityispätevyyden hakuohjeet ja säännöt

Hammaslääkäri-kouluttajan erityispätevyyden hakuohje

Hammaslääkäriliiton hallitus myöntää erityispätevyyden Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) erityispätevyystoimikunnan esityksestä. 

 • Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyttä haetaan täyttämällä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen verkkosivuilta ladattava hammaslääkärikouluttajan portfolio ja lähettämällä se sähköisesti LKY:n erityispätevyystoimikunnalle sähköpostiosoite lky.erityispatevyys@gmail.com.
 • Portfolion tulee mahtua rajalliseen kirjoitustilaan (5 sivua). Toimikunta ei käsittele sähköisen portfolion lisäksi muita asiapapereita.
  • Portfoliotekstin kirjoittamisessa ja muokkaamisessa suosittelemme hakijalle tutun tekstinkäsittelyohjelman käyttöä siten, että hakija kirjoittaa ja muokkaa tekstiä ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja siirtää valmiin tekstin sähköiseen portfolioon.
  • Tämän jälkeen on syytä tarkistaa, että siirretty teksti on mahtunut annettuun, rajalliseen tilaan.
 • Erityispätevyyden arviointi tapahtuu ainoastaan opetusportfolion avulla, erillistä kuulustelua ei järjestetä.
 • Hakijan tulee maksaa 60 €:n suuruinen portfolion tarkastusmaksu LKY:n tilille Nordea FI44 1745 3000 0633 80 (viitenumero 3573) ennen tarkastusta. Toimikunta ryhtyy tarkastamaan portfoliota vasta maksusuorituksen tultua perille.
 • Erityispätevyystoimikunnan nimeämät tarkastajat tarkastavat portfolion ja hyväksyvät sen vaatimusten täyttyessä.
 • Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Hammaslääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. Tieto lähetetään sähköpostitse myös hakijalle.
 • Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.

Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisäselvityksiä.

 • Jos portfolio ei täytä vaatimuksia pohjakoulutuksen, opetus- ja ohjauskokemuksen tai teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen osalta, toimikunta voi pyytää lisäselvityksiä hakemuksen muita osioita tarkastamatta.
 • Jos erityispätevyystoimikunta toteaa, että hakijan koulutusta tai kokemusta on syytä täydentää, hakija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän esittää millä tavoin hän voi saavuttaa riittävät tiedot ja taidot.

Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Hammaslääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. 

Erityispätevyystoimikunta lähettää sähköpostitse tiedon hyväksymisestä myös hakijalle. 

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.

 • Hammaslääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60 euron maksun ja lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä. Saatuaan erityispätevyystoimikunnalta erityispätevyyden myöntämistä puoltavan päätöksen tulee hakijan suorittaa maksu Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, viitteeksi "Hammaslääkärikouluttajan ep".