Opetusportfolio ja täyttöohje uudistettu

22.3.2015 klo 13:30

Portfolion täyttäminen helpottuu. Täyttöohjetta on tarkennettu.

Lääkärikouluttajan/hammaslääkärikouluttajan opetusportfoliota on uudistettu. Sen täyttäminen on nyt helpompaa uusien taulukoiden avulla, esim. opetus- ja ohjauskokemus sekä teoreettinen koulutus. Portfolion sisältö ja vaatimukset eivät ole muuttuneet. Aikaisempaa portfoliota voi käyttää, jos sitä on jo täyttänyt. Tiedot voi myös siirtää uuteen portfolioon.

Uudistetut täyttöohjeet antavat selkeämmin vastaukset kysymyksiin mitä ja miten laitan kuhunkin kohtaan. Jos kuitenkin on epäselvyyttä täyttämisessä, kannattaa kysyä omalta mentorilta.